Головна » Новини » Відомості про зміну складу посадових осіб

Відомості про зміну складу посадових осіб

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

    Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» Код за ЄДРПОУ: 00204607 Місцезнаходження: 50055, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201 Міжміський код, телефон та факс: (056) 4047020, (056) 4042702 Електронна поштова адреса: info@ksz.dp.ua Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ksz.dp.ua Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.03.2018

Продовжено

Генеральний директор ПрАТ «КСЗ»

Васильков Олександр Михайлович

-

0

     Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «Криворізький суріковий завод» від 02.03.2018 за №7 продовжено повноваження генерального директора ПрАТ «КСЗ» Василькова Олександра Михайловича на період до 01.03.2019.

     Васильков О.М.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПрАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Васильков О.М.: працював директором у ЗАТ «Криворіжцемремонт», виконавчим директором у ТОВ «ВО «Агросвіт», обіймав посаду технічного директора ПАТ «КСЗ».

ІІІ. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Генеральний директор ПрАТ «Криворізький суриковий завод»

О.М. Васильков

02.03.2018

03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1

Редакції газети

«Бюлетень. Цінні папери України»

03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1           

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.03.2016

Звільнено

Головний бухгалтер

Головіна Людмила Данилівна

-

0

21.03.2016

Призначено

Головний бухгалтер

Брігідєр Ольга Леонідівна

-

0

21.03.2016 на підставі наказу №139 генерального директора ПАТ «КЗС» було звільнено(за згодою сторін) з посади головного бухгалтера ПАТ «Криворізький суріковий завод» Головіну Людмилу Данилівну з 21.03.2016 року. Головіна Л.Д.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Головіна Л.Д.: працювала у ПАТ «Криворізький суріковий завод» на посаді головного бухгалтера.

21.03.2016 на підставі наказу №140 генерального директора ПАТ «КЗС» було призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ «Криворізький суріковий завод» Брігідєр Ольгу Леонідівну з 22.03.2016 року. Брігідєр О.Л.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Брігідєр О.Л.: працювала у КП «Міськліфт» - головним бухгалтером, ТОВ «Промліфт» - заступником головного бухгалтера, Філія «Дніпроліфт» ПрАТ «Виробниче об’єднання «Стальканат-Сілур» - заступником головного бухгалтера.

 

 

Генеральний директор

ПАТ «Криворізький суриковий завод»                                                О.М. Васильков

Відомості про зміну складу посадових осіб
02 декабря 2017
« назад ко всем новостям