Головна » Новини » Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2015

Припинено повноваження

Член Наглядової ради ПАТ «КСЗ»

Абдулаєва Людмила Анатоліївна

-

0

21.04.2015

Обрано

Член Наглядової ради ПАТ «КСЗ»

Абдулаєва Людмила Анатоліївна

-

0

Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «КСЗ» від 21.04.2015 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КСЗ» та обрати членом Наглядової ради ПАТ «Криворізький суріковий завод» Абдуллаєву Людмилу Анатоліївну на період з 21.04.2015 року до переобрання.

Абдулаєва Л.А.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Абдулаєва Л.А.: працювала у ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія «Денкер».

21.04.2015

Припинено повноваження

Член Наглядової ради ПАТ «КСЗ»

Дикий Ігор Анатолійович

-

0,0103

21.04.2015

Обрано

Член Наглядової ради ПАТ «КСЗ»

Дикий Ігор Анатолійович

-

0,0103

Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «КСЗ» від 21.04.2015 р. прийнято рішення достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КСЗ» та обрано членом Наглядової ради ПАТ «Криворізький суріковий завод» Дикого Ігоря Анатолійовича на період з 21.04.2015 року до переобрання.

Дикий І.А.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПАТ «КСЗ» володіє у розмірі 0,0103%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - відсутня.

21.04.2015

Обрано

Член Наглядової ради ПАТ «КСЗ»

Шатнова Яна Василівна

-

0

Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «КСЗ» від 21.04.2015 р. прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради ПАТ «Криворізький суріковий завод» Шатнову Яну Василівну з 21.04.2015 року до переобрання.

Шатнова Я.В.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Шатнова Я.В.: працювала у ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія «Денкер» економістом з фінансової роботи.

21.04.2015

Припинено повноваження

Член Наглядової ради ПАТ «КСЗ»

Кругла Надія Миколаївна

-

0,0103

21.04.2015

Обрано

Член Наглядової ради ПАТ «КСЗ»

Кругла Надія Миколаївна

-

0,0103

Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «КСЗ» від 21.04.2015 р. прийнято рішення достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «КСЗ» та обрано членом Наглядової ради ПАТ «Криворізький суріковий завод» Круглу Надію Миколаївну на період з 21.04.2015 року до переобрання.

Кругла Н.М.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПАТ «КСЗ» володіє у розмірі 0,0103%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - відсутня.

21.04.2015

Припинено повноваження

Член Ревізійної комісії ПАТ «КСЗ»

Бабай В’ячеслав Іванович

-

0,0103

21.04.2015

Обрано

Член Ревізійної комісії ПАТ «КСЗ»

Бабай В’ячеслав Іванович

-

0,0103

Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «КСЗ» від 21.04.2015 р. прийнято рішення достроково припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ «КСЗ» та обрано членом Ревізійної комісії ПАТ «Криворізький суріковий завод» Бабай В’ячеслава Івановича на період з 21.04.2015 року до переобрання.

Бабай В.І.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПАТ «КСЗ» володіє у розмірі 0,0103%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’ять років Бабай В.І.: працював директором з транспорту ПАТ «КСЗ».

21.04.2015

Припинено повноваження

Член Ревізійної комісії ПАТ «КСЗ»

Дубович Віталій Анатолійович

-

0

21.04.2015

Обрано

Член Ревізійної комісії ПАТ «КСЗ»

Дубович Віталій Анатолійович

-

0

Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «КСЗ» від 21.04.2015 р. прийнято рішення достроково припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ «КСЗ» та обрано членом Ревізійної комісії ПАТ «Криворізький суріковий завод» Дубовича Віталія Анатолійовича на період з 21.04.2015 року до переобрання.

Дубович В.А.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’ять років Дубович В.А.: працював у ПАТ «ІНГЗК», начальник казначейства включно з 2009 р., з червня 2012 р. Заст. Голови ради директорів ТОВ “ПІК” Денкер”.

21.04.2015

Припинено повноваження

Член Ревізійної комісії ПАТ «КСЗ»

Діденко Вікторія Сергіївна

-

0

21.04.2015

Обрано

Член Ревізійної комісії ПАТ «КСЗ»

Діденко Вікторія Сергіївна

-

0

Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «КСЗ» від 21.04.2015 р. прийнято рішення достроково припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ «КСЗ» та обрано членом Ревізійної комісії ПАТ «Криворізький суріковий завод» Діденко Вікторію Сергіївну на період з 21.04.2015 року до переобрання.

Діденко В.С.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’ять років Діденко В.С.: працювала у ТОВ “ІМС” - провідним бухгалтером, з 21.11.09 — ВАТ “Одесліфт” заст. директора з аудиту, з 13.11.11 — ТОВ “ПІК “Денкер” економіст.

 
02 октября 2017
« назад ко всем новостям