Головна » Новини » Уведомление о проведении сборов акционеров

Уведомление о проведении сборов акционеров

Шановний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД"!

         Повідомляємо    про    проведення    позачергових    загальних   зборів    акціонерів    ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 00204607, місцезнаходження: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201 (далі - Товариство), які відбудуться 14 жовтня 2019 року об 10.00 за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201, адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, приміщення актового залу (к. №1). Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
  3. Про затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД" в новій редакції.
  4. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
  6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 23.08.2019 року.

 

3 матеріалами загальних зборів можна ознайомитись з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 12.00 години та з 12.45 до 16.25 години, надавши відповідний запит, за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юрисконсульта №2.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Товариства Васильков Олександр Михайлович.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.                                                 

Телефон для довідок: (056) 404-27-02, 404-70-14

 

 

Уведомление о проведении сборов акционеров
10 сентября 2019
« назад ко всем новостям