Главная » Новости » Уведомление о проведении сборов акционеров

Уведомление о проведении сборов акционеров

     Шановний акціонер ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД"!

    Повідомляємо про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 00204607, місцезнаходження: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201 (далі - Товариство), які відбудуться 28 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе,201, адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, приміщення актового залу (к. №1). Реєстрація учасників загальних зборів з 10.00 до 10.45 у день та за місцем проведення загальних зборів.

     Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України.

     Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2015 році і основні напрямки діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
 8. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
 11. Про обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

     3 матеріалами загальних зборів можна ознайомитись з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 12.00 години та з 12.45 до 16.45 години, надавши відповідний запит, за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юрисконсульта №2.

     Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Товариства Васильков Олександр Михайлович.

     Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. 12.10.17

Уведомление о проведении сборов акционеров
10 сентября 2017
« назад ко всем новостям