Головна » Про компанію » Акціонерам » ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 21.02.2022 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 21.02.2022 р.

 

ДОДАТОК №5

До протоколу Наглядової ради ПрАТ «Криворізький суріковий завод»

№5 від 10.03.2022 р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

21.02.2022 р. 

     Шановний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД"! Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД" в терміновому порядку, код за ЄДРПОУ 00204607, місцезнаходження: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201 (далі - Товариство), які відбудуться 21 лютого 2022 року об 10.00 за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201, адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, приміщення актового залу (к. №1). Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України.


Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1.       Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
  2.       Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
  3. Про погодження заміни боржника в договорі іпотеки нерухомого майна розташованого за адресами м. Кривий Ріг, Нікопольске шосе 201 та  м. Кривий Ріг, вул. Купріна  126 для майнової поруки по зобов’язанням перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»  та про  надання доручення на підписання відповідних договорів іпотеки.

 

          Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Проект рішення з 1 питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678) – голова лічильної комісії, Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) та Настенко Ольга Леонідівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2589506407) – члени лічильної комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

     Проект рішення з 2 питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

     - бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Голова Наглядової ради передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетені      в для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є

акціонером;

     - голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;

     - голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 5 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

     Проект рішення з 3 питання: Погодити замінити боржника на ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» (код ЄДРПОУ44437592)  в  іпотеки щодо належних ПрАТ  «Криворізький суріковий завод» об’єктів нерухомості переданих в забезпечення зобов’язань перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» в сумі до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень), а саме:

-           основних засобів цілісного майнового комплексу Товариства, розташованого за адресами : м. Кривий Ріг, Нікопольске шосе 201 в кількості 46 одиниць  (ДОДАТОК №1 ДО ЦЬОГО РІШЕННЯ) та м. Кривий Ріг, вул. Купріна  126 в кількості 20 одиниць (ДОДАТОК №2 ДО ЦЬОГО РІШЕННЯ), загальною балансовою вартістю 13 599 076,30 грн.,

        Погодити та доручити генеральному директору ПрАТ «Криворізький суріковий завод» Молчанову Ігорю Володимировичу підписання вищезазначеного \ вищезазначених додаткових договорів до  іпотеки на власно визначених умовах.

 

    Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 15.02.2022 року.
    3 матеріалами загальних зборів можна ознайомитись з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 12.00 години та з 12.45 до 16.25 години, надавши відповідний запит, за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет генерального директора.
    Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Товариства Молчанов Ігор Володимирович.
    Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів не приймаються з огляду на те, що збори скликані в терміновому порядку.
    Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».
    Телефон для довідок: (056) 404-27-02, 404-70-14

 

        Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію зазначену частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:http://ksz.dp.ua/
       

 

 

 
03 февраля 2022
« назад ко всем новостям