Головна » Новини » Повідомлення про несвоєчасне розміщення інформації про проведення загальних зборів

Повідомлення про несвоєчасне розміщення інформації про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»

Ідентифікаційний код юридичної особи 00204607

     На виконання пункту 10 Розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826, Приватне акціонерне товариство «Криворізький суріковий завод»  повідомляє, що Товариством було самостійно виявлено факт несвоєчасного розміщення інформації про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

   Несвоєчасне розміщення повідомлення (31.03.2021р. – з порушенням встановленого строку на 1 день) відбулось у зв’язку із внутрішніх технічних та організаційних причин, пов’язаних із помилкою у функціонуванні програмного забезпечення. 

    Таке несвоєчасне розміщення повідомлення не спричинило порушення прав акціонерів, оскільки 30.03.2021 року Товариством своєчасно було розміщено на власному веб-сайті повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів:  http://ksz.dp.ua/uvedomlenie-o-provedenii-sborov-akcionerov-30.04.2021.html

     01.04.2021р. Товариством було надіслано повідомлення про проведення чергових загальних збірів акціонерів персонально акціонерам у спосіб, передбачений Статутом Товариства. 

     Товариство зобов’язується у подальшому не спричиняти порушення строків розкриття інформації, яка міститься в  повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів емітентами цінних паперів.

             Наглядова рада ПрАТ «Криворізький суриковий завод»

 
01 апреля 2021
« назад ко всем новостям