Головна » Новини » Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.09.2019

Звільнено

Генеральний директор ПрАТ «КСЗ»

Васильков Олександр Михайлович

-

0

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «КСЗ» № 58 від 27.09.2019 р. звільнено з посади генерального директора ПрАТ «КСЗ» Василькова О.М. з 30.09.2019 (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПрАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Васильков О.М.: працював генеральним  директором ПрАТ «КСЗ».

01.10.2019

Призначено

Генеральний директор ПрАТ «КСЗ»

Молчанов Ігор Володимирович

-

0

Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «КСЗ» № 58 від 27.09.2019 р. призначено на посаду Молчанова Ігоря Володимировича з 01.10.2019 (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПрАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останіх п’яти років працював директором в Хацизській філії ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ – СІЛУР», заступником генерального директора з виробництва ПрАТ «КСЗ».

 
01 октября 2019
« назад ко всем новостям